Velkommen til LADEGAARD Norge AS

LADEGAARD Norge ble etablert i 2009 under navnet EDO Sales Partner AS. Hovedfokuset den gangen var å utvikle salgsorganisasjoner og selgere.

Etter som nye rådgivere kom til har vårt produktspekter blitt mye bredere og omfavner i dag både salg, ledelse og service.

Vi har stor tro på å skape endring gjennom prosessorientert arbeid med praktisk tilnærming.

Vår operative arbeidsform har fokus på å sette teori ut i praksis. I tett samarbeid med oppdragsgiver utformer vi utviklingsprosesser for de ansatte og omsetter teoretisk kunnskap i praktisk arbeid hvor vi hele tiden har fokus på å øke salg, servicegrad eller utvikle medarbeidere som ledere. Derfor legger vi stor vekt på å sette våre utviklings- og treningsprogrammer inn i en ramme som er knyttet opp mot utfordringene medarbeiderene og bedriften møter i hverdagen. Med andre ord; ”skreddersøm” for dere.

Våre rådgivere har lang erfaring innenfor fagfeltene salg, service og ledelse. Disse ferdighetene kombinert med LADEGAARDs unike Blended Learning-system gjør at utviklingsprosessene skaper en varig endring for den enkelte medarbeider og for bedriften.

Vi er tilknyttet et Skandinavisk samarbeidsforum og for oppdragsgivere som også har medarbeidere i Danmark eller Sverige vil vi dra veksler på våre samarbeidspartnere. Vårt Blended Learning-system har oppslagsverk og e-læring både på svensk, dansk, engelsk, tysk og fransk.

Våre Rådgivere

Jonny Gander-Hansen

Senior Bedriftsrådgiver / Partner

Johnny Ludvigsen

Senior Bedriftsrådgiver / Partner

Pål E. Kristiansen

Everything DISC Facilitator