For mange tall, og ukritisk bruk av statistikk kan lett kjede tilhørerne.

Dersom du skal presentere tall kan det være smart å gjøre dem interessante ved å splitte dem opp i små enheter (kostnad pr bruker, i stedet for totalkostnader, for eksempel). I stedet for et diagram (dersom du allerede har vist ett i presentasjonen), kan du variere med bilder av gjenstander, personer etc.